sys.configurations : Table hệ thống này là gì và lợi ích của nó ra sao ?


Chào các bạn,

Trong mỗi một Database điều có thể có nhiều Schema trong đó mình lưu ý đến schema “SYS”.
Schema “SYS” này chứa thông tin tất cả các đối tượng hệ thống của Database đó.

sys.configurations

ở đây mình lưu ý đến schema “SYS” và đối tượng cụ thể trong schema đó là : sys.configurations

Vậy view này là gì và lợi ích của nó như thế nào đối với người quản trị Database và lập trình viên CSDL ?
sys.configurations là một view thể hiện tất cả các Option đã được cấu hình trong Database của bạn.

Ví vụ một ngày trời quang mây tạnh không gió chim hót líu lo, bạn đang nằm ngữa ở nhà xem tivi thì đồng nghiệp bạn gọi, và hệ thống báo lỗi như sau :
sys.configurations-01

Nguyên nhân là anh ta viết một Store Procedure có sử dụng Shell Script mà default thì DBMS không cho phép.

Bạn lao vào máy tính, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra nhễ nhoại vì không biết lý do gì, trong khi đó công ty bạn đang cần một report quang trọng trình síp.

à thì ra đây chỉ là một component của DBMS gọi Shell Command và mặc định DBMS cấm cửa nó để đảm bảo bảo mật mà thôi.

Bạn sẽ sử dụng sys.configurations để xem giá trị cấu hình này xem nó có được bật hay chưa ?

sys.configurations-02

Bạn thấy rằng giá trị (Value) của  “xp_cmdshell” là 0 là chưa được bật lên.

Và tôi sẽ bật nó lên

sys.configurations-03

Sau đó thực hiện lại lệnh Shell Command

sys.configurations-04

Các bạn lưu ý :

Bên trên chỉ là ví dụ, Option nào Microsoft thiết lập mặc định là ‘0’ hoặc disable thì điều có lý do của nó, các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi bật các option mà Microsoft đã cảnh báo để tránh rủi ro cho hệ thống của bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s