[.NET]-COM, .NET và bản chất của nó

Chào các bạn,

Cường xin mở topic này và mô tả sự hiểu biết của Cường về Com, .NET để các bạn mới bước vào lập trình hiểu rõ hơn một chút, các bạn “Cao thủ” thấy có sai sót gì góp ý cho Cường. Cảm ơn.

Trước hết mình xin giới thiệu hai loại lập trình trên Windows:

Windows Programming

Continue reading “[.NET]-COM, .NET và bản chất của nó”

Nên học và làm C# hay VB.NET

Kính gủi các bạn,

Hôm nay tôi xin mở chủ đề về học ngôn ngữ lập trình nào thích hợp cho các bạn. Tôi đã làm và tiếp xúc với khá nhiều người lập trình giỏi có, trung bình và yếu có. Tôi rút ra một điều rằng, hầu hết các bậc thầy về lập trình điều không có khái niệm về ngôn ngữ lập trình. Họ có thể làm bất cứ ngôn ngữ nào từ “thượng vàng đến hạ cám” từ .NET, Java, PHP cho đến các ngôn ngữ cấp trung bình và thấp như C++, Pascal.. Điều đó cho ta thấy rằng ngôn ngữ lập trình chỉ đóng góp một phần trong công việc và dự án.

Có nhiều bạn hỏi tôi rằng : “Nên học và làm C# hay VB.NET”, họ nói với tôi rằng họ có dự định là sẽ học và làm C# vì C# nhanh hơn, mạnh hơn, thuần túy hướng đối tượng hơn …VB.NET.

Thiết nghỉ chúng ta đang mù mờ về môi trường lập trình .NET. DotNet Frame. Microsoft đã rất khôn khéo khi xây dựng .NET Framework:

  • Tính nhất quán trong nhiều ngôn ngữ lập trình : Với .NET Framewor, bạn có thề sử dụng C#, VB.NET, J# để phát triển ứng dụng, tuy nhiên bắt buộc phải thông qua môi trường .NET Framework.
  • Framework mang lại cho chúng ta rất nhiều tiện ích được tích hợp sẵng và chỉ cần Plug and Play (cắm là chạy)

Nên dùng C# hay VB.NET ?

  • Theo tôi C# hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình phụ thuộc vào .NET Framework. Chính vì vậy về mặc xử lý chương trình là như nhau.
  • .NET Framework có điểm mạnh là kế thừ toàn vẹn kiến trúc lập trình hướng đối tượng của Java vì vậy C# hay VB.NET điều là như nhau, C#, VB.NET điều thừa hưởng được mô hình lập trình hướng đối tượng.
  • Đối với những người đã viết ứng dụng từ VB5, VB6 thì VB.NET là thứ không thể thay đổi.

 

Kết luận :

  • Tùy vào sử thích và thói quen mà chọn ngôn ngữ lập trình cho thích hợp và kiếm tiền được từ nó.