[Xàm Xàm] – Database Administrator(DBA) là gì ?

Xin chào các bạn,
Trong lĩnh vực IT có rất nhiều lĩnh vực nhỏ như :
– Developer : Lập trình viên
– Networking Adminitrator : Quản trị hệ thống mạng
– Network Security: Bảo mật hệ thống mạng
– System Analysis: Phân tích thiết kế hệ thống mạng, phần cứng, phần mềm
– Database Administrator(DBA): Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu (Database).

Vậy Database Administrator(DBA) là gì ? Để làm được công việc DBA bạn cần có những kiến thức nào ? và tầm quan trọng của DBA.

Continue reading “[Xàm Xàm] – Database Administrator(DBA) là gì ?”

Cài đặt PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu miễn phí mạnh nhất hiện nay.

Download PostgreSQL tại đây :

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows

Sau khi Download về máy tính và bạn tiến hành cài đặt.

Continue reading “Cài đặt PostgreSQL”