Tempdb : Tối ưu hóa và cải thiện tốc độ xử lý


Như những bài viết trước mình đã trình bày sơ lượt về Database Tempdb.
Nay mình xin viết bài “Tối ưu hóa và cải thiện tốc độ xử lý của Database Tempdb”.


Tempdb là một Database tạm thời lưu trữ dữ liệu cache và các đối tượng tạm thời. Sau một thời gian sử dụng tempdb ngày một phình to ra sẽ gây trở ngại ít nhiều về tốc độ xử lý server:
1. Khi nhiều client truy cập vào DBMS và tạo nhiều đối tượng tạm giống nhau, tempdb sẽ sinh ra nhiều đối tượng rác. Mặc định thì DBMS sẽ dọn các đối tượng rác này cho bạn, tuy nhiên bạn thử hình dung rằng khi một transaction nào đó từ một client nào đó tạo ra hàng trăm đối tượng tạm nhưng vì lý do khách quan, transaction này không hoàn thành. Lúc này DBMS sẽ không tự động xóa các đối tượng rác này cho bạn !!! vậy các đối tượng rác này sẽ nằm lơ lững trong DBMS mà không có client nào được sử dụng.
2. Chiếm dụng tài nguyên bộ nhớ máy chủ: Ví dụ client dùng câu lệnh TSQL select 1,000,000 record và đưa vào table tạm, lúc này tài nguyên trên sẽ được đưa vào RAM máy chủ và nếu client không kết thúc transaction thì dung lượng RAM máy chủ của bạn sẽ bị chiếm giữ. Dĩ nhiên các hệ thống máy chủ ngày nay có dung lượng RAM khủng nhưng với doanh nghiệp có tần xuất nhập xuất dữ liệu lớn thì yêu cầu các nhà quản trị Database phải quan tâm đến vấn đề này
3. Chiếm dụng băng thông I/O (Input/Output) vào đĩa cứng.

Shink Database hoặc chạy định kỳ bằng jobs Schedule.
USE [tempdb]
GO
DBCC SHRINKDATABASE(N’tempdb’ )
GO

Thiết lập lại các tùy chọn trong Database để tối ưu hóa.
Tempdb-01

 

Chống chỉ định

Các bạn thân mến, Database Tempdb một trong những Database hệ thống của DBMS. Vì vậy một số thao tác bạn không nên làm tránh ảnh hưởng và ngừng hệ thống DBMS.

1. Thêm filegroups
2. Backup và Restore
3. Thay đổi Collation, Collation mặc định là Collation của server.
4. Thay đổi Owner của Tempdb. Mặc định là SA.
5. Tạo Database Snapshot.
6. Xóa Database
7. Xóa Guest user trong Database này.
8. Thay đổi dữ liệu Capture
9. Loại bỏ filegroup chính, Data file chính, log file chính.
10. đồi tên database và filegroup
11. Chạy lệnh DBCC CHECKALLOC
12. Chạy lệnh DBCC CHECKCATALOG
13. Thiết lập Database Offline
14. Thiết lập filegroup chính sang offline.

Chúc các bạn thành công.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s