Chào các bạn,

Từ hôm nay mình sẽ tạo những topic ngắn giới thiệu với các bạn các khái niệm cơ bản của SAP PI (SAP Process Integration). Bằng những mô hình cơ bản nhất, hy vọng các bạn có thể tiếp cận SAP PI một cách tổng quan nhất.

Dear reader,

From now, i will create short topic to show you the basic concepts SAP PI (SAP Process Integration). With basic diagrams i hope its help you understand SAP PI easily. 

2016-10-06_145139

2016-10-06_144414

SAP Integration concept and protocols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s