Thuốc cho Delphi XE2


Chào các bạn,

Trên đây nói nhiều về Delphi nhưng không có thuốc để các bạn sử dụng thì ngại quá. Mặc dù việc dùng thuốc chẳng có gì đáng tự hào như vì niềm đam mê và túi tiền đành xài vậy.

Xin phép chia sẻ với anh chị có cùng niềm đam mê Delphi.

Download tại đây

One thought on “Thuốc cho Delphi XE2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s