[SAP PO] – HTTPS export Certificate and Import to SAP PO

In web-service consumption via SOAP or RESTful using https protocol. We need to import certificate from provider to our SAP PO system.

In this tip, i will show you step by step to download client certificate from internet browser and import into SAP PO system.

Continue reading

[SAP PO] – Deadly problem in SAP PO Database “Syslogs” Tablespace.

Hi buddies,

In last few years, i faced issue with SAP PO, it took me one month to identify what is root cause of issue. That is very hard time for me. It happened in my customer production system and i have to check data duplication every day. Now i would like to share with you what is really happened in system.

Related with previous topic https://dangvinhcuong.com/2019/06/03/sap-po-understanding-sap-po-system-logs/ To see how important of reading system logs and investigate issue from technical information.

Continue reading

SAP Integration and folders structure in file adapter scenarios

Hi guys,

There are one small note when you do interface data between SAP and None-SAP systems with files adapter scenario. That is “How to design folders structure for Outbound and Inbound Data” then easier for managing partners, permission and archiving files data.

There are two points we need to consider when design folders structure:

Managing

Securities

Continue reading

SAP PO: Webservice with SOAP sender and REST Receiver scenario

Hi PO guys,

In this article, i will share you how to make interface webservice with sender is SOAP adapter and Receiver with REST adapter scenario, hope can help you to implement SAP PO.

In this demonstration, i will make simple login function call from SAP ERP to third party using REST and HTTP.

Enterprise Service Builder

Design data type

Design message type

Design service interface 

Design message mapping

Design operation mapping

Integration Builder

Define SOAP sender channel

Define REST receiver channel

Define Integrated Configuration Object

Continue reading

SAP Process Orchestration – Enterprise Service Repository (ESR) – Part 1

Hi Guys,

After finished SAP Process Orchestration – System Landscape, now i start new articles to show how setup integration mapping (Enterprise Services Repository)

Enterprise Services Repository(ESR)

Functionalities if ESR to help use design interfaces:

 • Objects will be invoke to integration landscape.
 • Source and destination message structures.
 • Messages routing
 • Mapping logic definition

Continue reading

SAP PO (Process Orchestration) conceptual

Hi Guys,

I will start series of SAP PO (Process Orchestration), from begin to end. Hope you guys can easier to understand and help your work done easily.

Sometime, i asked myself, there are many standard documents from SAP or on Internet, so why should i create owner articles ?.

With me, articles from internet you can search and do anytime but that isn’t my knowledge. These things over there make me lazy with “Copy” and “Paste” behavior. Obviously, information from internet are useful and help you done tasks fast.

Continue reading

#SAPPO: Unit 1: Introduction

Chào các bạn,

Unit 1 này mình giới thiệu về SAP PO và các thành phần chính của nó.

SAP PO là gì  ?

SAP PO (SAP Orchestration) là một hệ thống phần mềm của hãng SAP Đức. SAP PO là một hệ thống SAP tách biệt với hệ thống SAP ERP, nó cung cấp các công nghệ và công cụ giao tiếp dữ liệu giữa SAP ERP/SAP BW và các hệ thống phần mềm con bên ngoài.

Tại sao và khi nào nên dùng SAP PO ?

SAP PO là một hệ thống tích hợp dữ liệu giữa SAP ERP/BW và các hệ thống con bên ngoài, với số lượng dữ liệu cực lớn.

Ưu thế của SAP PO là khi doanh nghiệp của bạn có rất nhiều hệ thống con như mua hàng, bán hàng, nhân sự, marketing v.v.v mỗi hệ thống sử dụng công nghệ lập trình, Database khác nhau khi muốn tích hợp dữ liệu vào hệ thống SAP một cách nhanh chóng và đồng nhất, tránh thay đổi nhiều trên cả hai hệ thống SAP ERP & Legacy.

SAP PO cung cấp cách công cụ cấu hình, điều hướng dữ liệu theo quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Dữ liệu trong suốt và minh bạch khi đưa từ Legacy vào SAP ERP.

SAP PO cung cấp các công cụ vận hành, theo dõi dữ liệu, từ đó bạn có thể phân tích và tìm nguyên nhân nhanh chóng khi có lỗi xãy ra.

Continue reading

SAPPO #Start new SAPPO topics end to end integration between SAP and Legacy System

Chào các bạn,

Từ hôm nay, tôi xin làm một loạt bài nói về hệ thống SAP PI/PO. Vì thời gian và có hạn và phải lo mưu sinh 🙂 nên các bài viết không thể xuất bản liên tục. Khi nào tôi rãnh, có thời gian thì viết, mong các bạn thông cảm.

Thực ra tài liệu về SAP PI/PO trên internet rất nhiều và đầy đủ, nhưng sau khi đã làm qua vài dự án SAP PO, tôi xin đúc kết lại các điểm quan trọng cần chú ý khi làm việc với SAP PI/PO.

Trong bài viết của tôi, có những từ chuyên ngành, vì vậy bạn cần Google tìm hiểu trước các từ ngữ này, vì nếu tôi dịch ra tiếng Việt vô duyên lắm. Không như các sách văn học, phiên âm tên riêng giống như “Mát Cơ Va… A lô sô cốp”…

Một điều các bạn lưu ý thêm, SAP PI/PO là một hệ thống tích hợp với các hệ thống phần mềm khác. Vì vậy đòi hỏi bạn phải có một chút kinh nghiệm về kỹ thuật cũng như một số kỹ thuật lập trình Java, XML, Database.

Tôi sẽ cố gắn viết theo cách hiểu của tôi sao cho đơn giản và dễ hiểu nhất, tuy nhiên khi bạn phát hiện điều gì chưa đúng, vui lòng để lại comment bên dưới, tôi sẽ cố gắn sửa trong thời gian sớm nhất.

Dear reader,

From now, i am starting write series of topics about SAP PO. As you know, from google you can find a lot of SAP PI/PO resources. The best resources from SAP Wiki or SAP Documents. 

https://help.sap.com/saphelp_nw73ehp1/helpdata/en/b5/0a32b8ef054513a3f7ca52f4c8a7d5/frameset.htm

Those resource will show you very detail about concept of each component in SAP PO. But why i have to try to re-do their jobs in here ?. Yes, they had many resources but i want to make more simply end to end documents make sure that you guys can understand and capture SAP PO faster and more effectively.

Again,  My English and Technology  also have limitation. Please correct me if you see something wrong or need to be corrected.

Please take some note before you join to SAP PI/PO topics:

SAP PO is an integration system, those topics will show you how to use and handle SAP PO, So there are many technical knowledge  relevant like:

 1. AP ECC
 2. SAP PI/PO
 3. IDOC
 4. RFC
 5. SFTP
 6. FTP
 7. XML
 8. HTML
 9. Database
 10. Ngôn ngữ lập trình (.NET, Java, ….)
 11. ODBC, JDBC, OLEDB
 12. Database : Hana, Oracle, Sybase, MSSQL, MySQL, Postgres, …
 13. Partner
 14. Legacy System
 15. Channel
 16. Sender
 17. Receive

All topics i will focus into three things:

 1. SAP PO Mapping
 2. SAP PO Connection Configuration
 3. SAP PO Daily activity check and monitoring.

Please make that you can understand those concept above first before start read next topic.

Thanks and enjoy my topics.

Continue reading