SAP PO – Understanding IDOC Metadata

Hi everyone,

In this article, i will show you overview of IDoc metadata in SAP PO (Process Orchestration). This article will help SAP consultant understand general concept of information template and troubleshooting issues with IDoc Medatdata.

IDOC metadata between SAP PO and SAP ERP
Continue reading “SAP PO – Understanding IDOC Metadata”

New blog for SAP Knowledge sharing

Hi everyone,

Hope you are doing well. Going forward to contribution SAP Technologies. I am make new blog site for you can be author.

Information of blog:

https://sapzero2hero.com

This blogs is free for you all. If you interesting with SAP technology then welcome to you on board.

If you want to be author please raise email to:

dangvinhcuong@live.com

Name of modules / topics you interesting.

Thank you for your knowledge sharing and contribution.

Cuong Dang

[SAP PO] – HTTPS export Certificate and Import to SAP PO

In web-service consumption via SOAP or RESTful using https protocol. We need to import certificate from provider to our SAP PO system.

In this tip, i will show you step by step to download client certificate from internet browser and import into SAP PO system.

Continue reading “[SAP PO] – HTTPS export Certificate and Import to SAP PO”

Integration design and Data migration with staging and with staging tables

Hi buddies,

In this topic i will talk about integration design between SAP and None-SAP via staging tables. I would like to tell you first, this topic not only talk about SAP Process Orchestration but also tell you general concepts when you decide build integration landscape and consult to your customers.

Continue reading “Integration design and Data migration with staging and with staging tables”

[SAP PO] – Understanding IDOC Header information

Hi Guys,

Continue serial of SAP IDoc articles, in this topic i will show you detail information of SAP IDoc header. It will help you transfer or receive data between SAP PO and SAP ERP | SAP S4 HANA.

To understand principle concept of SAP IDOC, you can access my previous topic here https://dangvinhcuong.com/2019/02/22/sap-idoc-tutorial/

Continue reading “[SAP PO] – Understanding IDOC Header information”

[SAP PO] – Deadly problem in SAP PO Database “Syslogs” Tablespace.

Hi buddies,

In last few years, i faced issue with SAP PO, it took me one month to identify what is root cause of issue. That is very hard time for me. It happened in my customer production system and i have to check data duplication every day. Now i would like to share with you what is really happened in system.

Related with previous topic https://dangvinhcuong.com/2019/06/03/sap-po-understanding-sap-po-system-logs/ To see how important of reading system logs and investigate issue from technical information.

Continue reading “[SAP PO] – Deadly problem in SAP PO Database “Syslogs” Tablespace.”

About Dang Vinh Cuong (Cody)

About Cody Cuong Dang

He is husband and father of small family. He is living in Viet Nam, he loves read / write blogs.

My personal domain : https://dangvinhcuong.com/

SAP Zero2hero Blogs and Tips: https://sapzero2hero.com

Cody Cuong Dang

Enjoy and have great day.

Cuong Dang

SAP CAR – Documents (PDF)

This is list of official documents from SAP.

SAP Integration and folders structure in file adapter scenarios

Hi guys,

There are one small note when you do interface data between SAP and None-SAP systems with files adapter scenario. That is “How to design folders structure for Outbound and Inbound Data” then easier for managing partners, permission and archiving files data.

There are two points we need to consider when design folders structure:

Managing

Securities

Continue reading “SAP Integration and folders structure in file adapter scenarios”

Microsoft Excel and SAP Fiori Libraries OData

Hey guys,

Now SAP is moving apps to fiori, this is web-base platform based on HTML5 and JavasScript. There are thousand of fiori apps that SAP released. Instead of go to SAP Fiori portal to search apps and information related, we also can use Microsoft Excel to load OData from SAP Fiori libraries. Data loaded in Excel will help us search Fiori apps faster but you need to understand Fiori OData SAP provided.

In this article, i will show you basic steps to connect to SAP Fiori Libraries and some key tables then you can use by yourself actively.

Continue reading “Microsoft Excel and SAP Fiori Libraries OData”

SAP CAR – Understanding Tasks status table logs (/POSDW/TSTAT)

Hi guys,

In this article, i will show quick information SAP CAR table : /POSDW/TSTAT. This table used for write POS Transaction’s tasks status. To understand this table, you can write reports and faster to check transaction’s tasks status.

Continue reading “SAP CAR – Understanding Tasks status table logs (/POSDW/TSTAT)”

Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(Chuyện giờ mới kể) – Tôi được gì ?

Tôi đã từng gặp rất nhiều người, có người hỏi thật, có người châm biếm hỏi tôi rằng “Vậy mục đích của chuyến đi bộ của anh là gì ? Anh thu được kết quả gì từ chuyện đó ?”

Câu hỏi đó thực ra rất khó trả lời các bạn ạ. Hạnh phúc? sự nổi danh hay sự tu tập? .. tôi không biết. Có một điều tôi biết rất rõ khi tôi trãi qua chuyến đi đó là “Sự tĩnh tâm và sống với hiện tại”.

Quá khứ là đám dây chùm gửi làm ta khó chịu và đau đáu, quá khứ đau buồn hay hạnh phúc quá mức điều mang cho chúng ta tâm lý tiêu cực. Đau buồn làm cho ta bị ép mình trong một cái vỏ ốc kiên cố không thoát ra được.

Quá khứ hạnh phúc đầy đủ làm cho ta tự mãn, tạo ra rào cản tâm lý vững chắc khiến chúng ta sống vì hoài niệm, sợ mất mát.

Continue reading “Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(Chuyện giờ mới kể) – Tôi được gì ?”

Tôi học vẽ

Trải qua 12 năm trên ghế nhà trường, cộng với vài năm học cao đẳng. Mười ba năm đi làm, tôi nhận ra một điều cực kỳ quan trọng mà bấy nhiêu năm tôi không biết, đó là học vẽ.

Học vẽ ở đây không phải là hội họa, không phải là nghệ thuật. Học vẽ mà tôi đang nói đến là học vẽ ra các bước trước khi làm một điều gì đó và khi có những tình huống bất khả kháng xãy ra thì xử lý như thế nào để hoàn thành mục tiêu là đích đến.

Học vẽ như thế nào?

Bản thân chính mỗi tâm trí con người luôn có những suy nghĩ hỗn độn. Một vấn đề khi bạn nghĩ sẽ có nhiều luồn suy nghĩ khác nhau đang xen với nhau thành một tấm lưới phức tạp. Vậy tại sao ta không tháo tấm lưới đó ra và chắp nối lại thành một sợi dây kéo căn hai đầu, lúc đó bạn sẽ thấy xuất phát điểm và mục tiêu cuối cùng một cách rõ ràng hơn. Tiếp theo, trong một chuổi dài của một công việc, sẽ có những công việc cụ thể ta cần làm, cần hoàn thành, tôi sẽ vẽ nó như một ô vuông. Ví dụ, để đi từ nhà đến hãng làm việc tôi sẽ có hình như sau:

Bắt đầu là thay quần áo đi làm

Bước 2 lấy xe

Bước 3 chọn con đường gần nhất

Bước 4 gửi xe tại bãi

Bước 5 ăn sáng

Bước 6 uống cafe

Và bước cuối là lên văn phòng chính xác thời gian làm việc theo quy định.

Vì lý do khách quan, một số bước có thể bị trì hoãn. Ví dụ xe xẹp lốp, kẹt xe….

Từ những trường hợp ngoại lệ đó, tôi sẽ vẽ ra các tình huống ngoại lệ, tiếp theo khi tình huống đó xãy ra tôi sẽ giải quyết như thế nào??? Để không bị trễ giờ làm.

Đó là một ví đơn giản để tôi mô hình hóa một công việc và chuẩn bị cho từng tình huống bất ngờ xãy ra.

Cái lợi của vẽ là giúp bạn chủ động đưa ra tình huống và cách giải quyết nó.

Cái lợi thứ hai là nghi nhớ, trí não mỗi người có giới hạn, bạn có thể nhớ tổng quan nhưng không thể nhớ từng chi tiết một. Và khi thực sự cần chi tiết thì rất hữu ích.

Cái lợi thứ ba, tự học lại và thừa kế cách giải quyết vấn đề của chính mình. Các bạn cũng nghe nhiều về trí tuệ nhân tạo, máy học v.v.v. Tất cả những thứ đó điều là thông tin được mô hình hóa sau đó kế thừa lẫn nhau, tạo thành một bộ não logic.

Học vẽ nên bắt đầu từ đâu ? Với tôi tất cả các sự kiện, kế hoạch điều có khởi đầu và kết thúc, tôi sẽ vẽ ra hai điểm đó trước, sau đó để đến được đích tôi cần đi qua các bước nào, mất bao nhiêu thời gian là bao nhiêu? Để hoàng thành bước đó tôi cần phải làm, học, đầu tư những gì, tôi sẽ vẽ tất cả ra giấy và nhìn vào nó mỗi ngày để biết mình đang ở đâu trong kế hoạch đó.

Hy vọng chia sẻ về vẽ hình của tôi sẽ giúp ít nhiều cho cách bạn đang tập học vẽ như tôi.

Cuong Dang

SAP PO – POSDM|CAR – ERP|BW Integration overview

Hi Guys,

This article will show you full flow of sales integration from legacy system to SAP CAR, SAP ERP and SAP BW. This article to help you guys who do SAP PO and SAP POSDM | CAR POSDTA consultant understand full system landscape of objects will be integrated between individuals system.

System Landscape of sales data from legacy to SAP retail
Continue reading “SAP PO – POSDM|CAR – ERP|BW Integration overview”

SAP IDoc tutorial

Hi Guys,

This article, i will show you overview of SAP IDoc concepts and details of IDoc structure. After this topic, functional and SAP PO consultant can understand how to do Inbound and Outbound interface via IDocs.

This article will concentrate to three points:

1.IDoc definitions

2.IDoc structure

3.Outbound | Inbound IDoc configurations

Continue reading “SAP IDoc tutorial”