Cisco VPN Client và Windows 7 64bit, Windows 8

Cisco VPN Client và Windows 7 64bit, Windows 8

Thường chúng ta sử dụng Cisco VPN Client để remote chạy rất tốt trên Windows 7 32bit. Tuy nhiên với Windows 7  64bit và Windows 8 đôi khi không remote được và báo lỗi.

Các bước sửa lỗi như sau:

1- Download bản VPN Client 64bit cho W7 hoặc W8 64bit.

2- Vào Registry tìm đến key : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CVirtA

Xem Key Display Name xem có ký tự nào dư thừa thì xóa đi và để lại “Cisco Systems VPN Adapter”

Tạo file xem cấu hình hệ điều hành Windows

Tạo file xem cấu hình hệ điều hành Windows

Đôi lúc chúng ta cần xem cấu hình phần mềm cũng như phần cứng của hệ điều hành Windows mà chúng ta đang xài một cách tổng quan và đầy đủ nhất. Ngoài một số công cụ của các hãng thứ ba phát triển để hỗ trợ việc này. Tuy nhiên tôi xin giới thiệu một thủ thuật nhỏ để xem và tìm tất cả mọi thông tin của hệ thống mà không cần bất cứ công cụ nào.

Tạo một tập tin bất kỳ có đuôi mở rộng là .txt, hoặc ….. bất kỳ

Đổi tên tập tin này thành xxxx.nfo

vậy là chúng ta có file xem cấu hình toàn hệ thống.

Bỏ xác nhận mật khẩu khi chia sẻ thư mục trong Windows7

Trong Windows7 đôi khi chúng ta chia sẻ một thư mục cho mọi người nhưng vẫn nhắc đăng nhập User Name và Password.
Sau đây tôi xin hướng dẫn bỏ việc nhắc Tên đăng nhập và mật khẩu khi chia sẻ một thư mục :