Integration design and Data migration with staging and with staging tables

Hi buddies,

In this topic i will talk about integration design between SAP and None-SAP via staging tables. I would like to tell you first, this topic not only talk about SAP Process Orchestration but also tell you general concepts when you decide build integration landscape and consult to your customers.

Continue reading

[SAP PO] – Deadly problem in SAP PO Database “Syslogs” Tablespace.

Hi buddies,

In last few years, i faced issue with SAP PO, it took me one month to identify what is root cause of issue. That is very hard time for me. It happened in my customer production system and i have to check data duplication every day. Now i would like to share with you what is really happened in system.

Related with previous topic https://dangvinhcuong.com/2019/06/03/sap-po-understanding-sap-po-system-logs/ To see how important of reading system logs and investigate issue from technical information.

Continue reading

New blog domain

Today,

After few years write free blog on WordPress. Today, i am very happy to announce to you audience. I bought domain and WordPress package to upgrade my blog then can contribute more and more about technical stuff for you guys.

My personal domain : https://dangvinhcuong.com/

My Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cuong-dang-042820117/

SAP Zero2hero Blogs and Tips: https://sapzero2hero.com

SAP Zero2hero Linkedin page: https://www.linkedin.com/company/sapzero2hero

SAP CAR WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/Hq5LkzaxDQC1YnN9FMGBRq

Let me know if any question regarding SAP CAR, SAP PI/PO and Microsoft SQL Server.

Enjoy and have great day.

Cuong Dang

SAP CAR – Documents (PDF)

This is list of official documents from SAP.

SAP Integration and folders structure in file adapter scenarios

Hi guys,

There are one small note when you do interface data between SAP and None-SAP systems with files adapter scenario. That is “How to design folders structure for Outbound and Inbound Data” then easier for managing partners, permission and archiving files data.

There are two points we need to consider when design folders structure:

Managing

Securities

Continue reading

Microsoft Excel and SAP Fiori Libraries OData

Hey guys,

Now SAP is moving apps to fiori, this is web-base platform based on HTML5 and JavasScript. There are thousand of fiori apps that SAP released. Instead of go to SAP Fiori portal to search apps and information related, we also can use Microsoft Excel to load OData from SAP Fiori libraries. Data loaded in Excel will help us search Fiori apps faster but you need to understand Fiori OData SAP provided.

In this article, i will show you basic steps to connect to SAP Fiori Libraries and some key tables then you can use by yourself actively.

Continue reading

Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(Chuyện giờ mới kể) – Tôi được gì ?

Tôi đã từng gặp rất nhiều người, có người hỏi thật, có người châm biếm hỏi tôi rằng “Vậy mục đích của chuyến đi bộ của anh là gì ? Anh thu được kết quả gì từ chuyện đó ?”

Câu hỏi đó thực ra rất khó trả lời các bạn ạ. Hạnh phúc? sự nổi danh hay sự tu tập? .. tôi không biết. Có một điều tôi biết rất rõ khi tôi trãi qua chuyến đi đó là “Sự tĩnh tâm và sống với hiện tại”.

Quá khứ là đám dây chùm gửi làm ta khó chịu và đau đáu, quá khứ đau buồn hay hạnh phúc quá mức điều mang cho chúng ta tâm lý tiêu cực. Đau buồn làm cho ta bị ép mình trong một cái vỏ ốc kiên cố không thoát ra được.

Quá khứ hạnh phúc đầy đủ làm cho ta tự mãn, tạo ra rào cản tâm lý vững chắc khiến chúng ta sống vì hoài niệm, sợ mất mát.

Continue reading

Tôi học vẽ

Trải qua 12 năm trên ghế nhà trường, cộng với vài năm học cao đẳng. Mười ba năm đi làm, tôi nhận ra một điều cực kỳ quan trọng mà bấy nhiêu năm tôi không biết, đó là học vẽ.

Học vẽ ở đây không phải là hội họa, không phải là nghệ thuật. Học vẽ mà tôi đang nói đến là học vẽ ra các bước trước khi làm một điều gì đó và khi có những tình huống bất khả kháng xãy ra thì xử lý như thế nào để hoàn thành mục tiêu là đích đến.

Học vẽ như thế nào?

Bản thân chính mỗi tâm trí con người luôn có những suy nghĩ hỗn độn. Một vấn đề khi bạn nghĩ sẽ có nhiều luồn suy nghĩ khác nhau đang xen với nhau thành một tấm lưới phức tạp. Vậy tại sao ta không tháo tấm lưới đó ra và chắp nối lại thành một sợi dây kéo căn hai đầu, lúc đó bạn sẽ thấy xuất phát điểm và mục tiêu cuối cùng một cách rõ ràng hơn. Tiếp theo, trong một chuổi dài của một công việc, sẽ có những công việc cụ thể ta cần làm, cần hoàn thành, tôi sẽ vẽ nó như một ô vuông. Ví dụ, để đi từ nhà đến hãng làm việc tôi sẽ có hình như sau:

Bắt đầu là thay quần áo đi làm

Bước 2 lấy xe

Bước 3 chọn con đường gần nhất

Bước 4 gửi xe tại bãi

Bước 5 ăn sáng

Bước 6 uống cafe

Và bước cuối là lên văn phòng chính xác thời gian làm việc theo quy định.

Vì lý do khách quan, một số bước có thể bị trì hoãn. Ví dụ xe xẹp lốp, kẹt xe….

Từ những trường hợp ngoại lệ đó, tôi sẽ vẽ ra các tình huống ngoại lệ, tiếp theo khi tình huống đó xãy ra tôi sẽ giải quyết như thế nào??? Để không bị trễ giờ làm.

Đó là một ví đơn giản để tôi mô hình hóa một công việc và chuẩn bị cho từng tình huống bất ngờ xãy ra.

Cái lợi của vẽ là giúp bạn chủ động đưa ra tình huống và cách giải quyết nó.

Cái lợi thứ hai là nghi nhớ, trí não mỗi người có giới hạn, bạn có thể nhớ tổng quan nhưng không thể nhớ từng chi tiết một. Và khi thực sự cần chi tiết thì rất hữu ích.

Cái lợi thứ ba, tự học lại và thừa kế cách giải quyết vấn đề của chính mình. Các bạn cũng nghe nhiều về trí tuệ nhân tạo, máy học v.v.v. Tất cả những thứ đó điều là thông tin được mô hình hóa sau đó kế thừa lẫn nhau, tạo thành một bộ não logic.

Học vẽ nên bắt đầu từ đâu ? Với tôi tất cả các sự kiện, kế hoạch điều có khởi đầu và kết thúc, tôi sẽ vẽ ra hai điểm đó trước, sau đó để đến được đích tôi cần đi qua các bước nào, mất bao nhiêu thời gian là bao nhiêu? Để hoàng thành bước đó tôi cần phải làm, học, đầu tư những gì, tôi sẽ vẽ tất cả ra giấy và nhìn vào nó mỗi ngày để biết mình đang ở đâu trong kế hoạch đó.

Hy vọng chia sẻ về vẽ hình của tôi sẽ giúp ít nhiều cho cách bạn đang tập học vẽ như tôi.

Cuong Dang

SAP PO->Monitoring: Outbound IDocs

Hi SAP PO Guys,

Today, i will show you step by step to monitor outbound IDocs from SAP ERP to SAP PO and receiver protocol is File system (FTP / SFTP / Shared Folders).

In the ERP system landscape, SAP ERP is core system where master data, transaction data managed. In some scenarios, we need send master data and transaction data to partners system. Master data can be material master, vendor master, customer master, sales price, promotion etc… all kind of objects SAP had standard message type following EDI standard.

When SAP ERP integrate to partners system, we need to know data flow and where would be check when data wasn’t sent to destination system.

In this topic, i will show you ways to check outbound material master from SAP S/4 Hana to POS system via SAP PO with integration scenario is: SAP S/4 -> SAP PO -> SFTP -> POS (Point Of Sales), base on this example, you can do checking to another outbound IDocs as well.

Continue reading

SAP PO: Webservice with SOAP sender and REST Receiver scenario

Hi PO guys,

In this article, i will share you how to make interface webservice with sender is SOAP adapter and Receiver with REST adapter scenario, hope can help you to implement SAP PO.

In this demonstration, i will make simple login function call from SAP ERP to third party using REST and HTTP.

Enterprise Service Builder

Design data type

Design message type

Design service interface 

Design message mapping

Design operation mapping

Integration Builder

Define SOAP sender channel

Define REST receiver channel

Define Integrated Configuration Object

Continue reading