[chúng ta may mắn] – người cha vĩ đại

Câu chuyện về anh một người cha vĩ đại hoặc đã được thiêu dệt tam sao thất bản trên báo chí hoặc mạng xã hội về một người cha mất sức lao động, mưu sinh nuôi dưỡng gia đình bằng nghề bắt rắn ở Tây Ninh.

Continue reading