[Góc Chia Sẻ] – Blog SAP

Cũng một thời gian dài ấp ủ ý tưởng, vượt qua sự “Giấu dốt” và sự tự ty về Tiếng Anh.

Hôm nay Cường rất vui mừng thông báo với đọc giả, mình đã xây dựng và đưa vào vận hành thành công blog về SAP ERP.

Continue reading “[Góc Chia Sẻ] – Blog SAP”