[Chúng ta may mắn] Câu hỏi “tại sao ?”

Thường ngày chúng ta hay nghe câu hỏi “Tại sao ?” của những đứa trẻ con. Tụi nó đang tìm hiểu thế giới xung quanh mình và luôn hỏi người lớn câu hỏi “Tại sao ?”

Tại sao phải đi bên phải mà không đi bên trái ?

Tại sao con nên viết bằng tay phải mà không bằng tay trái ?

Tại sao ? tại sao và tại sao ?

Continue reading