SAP CAR – Documents (PDF)

This is list of official documents from SAP.

SAP Integration and folders structure in file adapter scenarios

Hi guys,

There are one small note when you do interface data between SAP and None-SAP systems with files adapter scenario. That is “How to design folders structure for Outbound and Inbound Data” then easier for managing partners, permission and archiving files data.

There are two points we need to consider when design folders structure:

Managing

Securities

Continue reading

Microsoft Excel and SAP Fiori Libraries OData

Hey guys,

Now SAP is moving apps to fiori, this is web-base platform based on HTML5 and JavasScript. There are thousand of fiori apps that SAP released. Instead of go to SAP Fiori portal to search apps and information related, we also can use Microsoft Excel to load OData from SAP Fiori libraries. Data loaded in Excel will help us search Fiori apps faster but you need to understand Fiori OData SAP provided.

In this article, i will show you basic steps to connect to SAP Fiori Libraries and some key tables then you can use by yourself actively.

Continue reading

Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(Chuyện giờ mới kể) – Tôi được gì ?

Tôi đã từng gặp rất nhiều người, có người hỏi thật, có người châm biếm hỏi tôi rằng “Vậy mục đích của chuyến đi bộ của anh là gì ? Anh thu được kết quả gì từ chuyện đó ?”

Câu hỏi đó thực ra rất khó trả lời các bạn ạ. Hạnh phúc? sự nổi danh hay sự tu tập? .. tôi không biết. Có một điều tôi biết rất rõ khi tôi trãi qua chuyến đi đó là “Sự tĩnh tâm và sống với hiện tại”.

Quá khứ là đám dây chùm gửi làm ta khó chịu và đau đáu, quá khứ đau buồn hay hạnh phúc quá mức điều mang cho chúng ta tâm lý tiêu cực. Đau buồn làm cho ta bị ép mình trong một cái vỏ ốc kiên cố không thoát ra được.

Quá khứ hạnh phúc đầy đủ làm cho ta tự mãn, tạo ra rào cản tâm lý vững chắc khiến chúng ta sống vì hoài niệm, sợ mất mát.

Continue reading