[IDOC] – Tìm hiểu TCode WE02 trên SAP ERP

Chào các bạn,

Hôm nay mình xin giới thiệu cách sử dụng TCode WE02 trên các hệ thống SAP

  • SAP ERP
  • SAP CAR
  • SAP POSDM
  • SAP BW

TCode WE02 này rất hữu ích khi các bạn muốn kiểm tra dữ liệu interfaces từ hệ thống bên ngoài và hệ thống SAP. Từ đó bạn có thể kiểm tra thông tin giá trị từng Fields từ hệ thống bên ngoài bỏ vào.

Continue reading