Chào các bạn,

Mô hình bên dưới là mô hình đơn giản và thịnh hành nhất khi thực hiện inbound IDOC từ hệ thống legacy đến POSDM và SAP ERP.

Dear Reader,

Diagram below show you the basic inbound IDOC from legacy system to POSDM and SAP ERP data flow.

2016-10-07_154359

[SAP PI] – Inbound IDOC to ERP/POSDM data flow

One thought on “[SAP PI] – Inbound IDOC to ERP/POSDM data flow

  1. Pingback: SAP CAR – POS DTA Configuration Step by Step (Part 1) | Cuong Dang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s