Bạn làm việc và học tập theo cách nào ?

Thường thì mỗi người có cách tổ chức công việc, học tập và giải trí, giải quyết công việc cá nhân riêng khác nhau.

Có người sử dụng bản viết tay để ghi chú công việc của họ đang làm, có người ghi vào file Word, ghi vào Note điện thoại v.v.v học có người trí nhớ tốt họ có thể ghi nhớ mọi việc mà họ đang làm và sẽ làm.

Với mình, cách làm việc và quản lý công việc cũng như hoạch định công việc của mình theo các “Check List”.

2015-09-26_163952

“Check List” là gì ?

“Check list” là danh sách các bước để mình thực hiện một công việc, một kế hoạch nào đó được định nghĩa sẵn và khi bắt tay vào công việc, bạn cứ theo danh sách từng công việc mà làm theo danh sách đã suy nghĩ ra sẵn.

Tôi có một chuyến đi du lịch vài ngày với bạn bè bằng xe máy từ Sài Gòn ra Nha Trang và quay trở lại Sài Gòn. Tôi sẽ định nghĩa ra các công việc mà tôi sẽ chuẩn bị:

  1. Chuẩn bị xe cộ như thế nào?
  2. Chuẩn bị tài chính như thế nào ?
  3. Chuẩn bị các thuốc men, vật dụng y tế như thế nào ?
  4. …….

=> Rõ ràng với danh sách cần làm tôi chỉ thực hiện theo và mục nào xong tôi đánh dấu đã xong… và cứ như thế, với bất chứ một công việc nào. Tôi điều định hình cho mình một danh sách cần làm.

Continue reading