[MSSQL]-Công cụ tạo Store Procedure động từ table trong Database


Chào các bạn,

Cường giới thiệu công cụ tạo store procedure động do Cường tự phát triển dựa trên nền tảng .NET và bộ thư viện SQL SMO của Microsoft SQL Server.
Hy vọng công cụ này sẽ hữu ích cho các bạn khi tạo store procedure và C# Object.

2015-05-15_112524

Download phần mềm tại : https://onedrive.live.com/redir?resid=bdbbd01f4eb9a2be%2115098

Sau khi xả nén chạy file *.exe

2015-05-15_114305

Yêu cầu phần mềm:

1. Cài .NET Framework 4.0 trở lên

Hướng dẫn sử dụng:

1. Kết nối máy chủ Microsoft SQL Server

2015-05-15_113535

2. Tạo Insert/Update/Delete store procedure

– (1) chọn table cần tạo store
– (2) tạo store
– (3) xem kết quả
– (4) tạo store vào database

2015-05-15_113754

3. Đóng góp ý kiến và báo lỗi chương trình

2015-05-15_114140

One thought on “[MSSQL]-Công cụ tạo Store Procedure động từ table trong Database

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s