[MSSQL]-Database Instance là gì?


Chào các bạn,

Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một khái niệm : Database Instance.

Để cho dễ hiểu bạn hình dung như sau :

– Máy tính PC hoặc máy chủ của bạn như một tòa nhà chung cư, mỗi căn hộ như một Database Instance. Các Database Instance hoạt động độc lập với nhau và cùng cấu trúc với nhau.
-Tên Instance là duy nhất trên mỗi máy chủ
– Khi truy cập vào máy chủ: Tên Máy chủ Hoặc IP/ Instance Name
– MSSQLSERVER là tên instance mặc định của SQL Server

Máy chủ.PC

One thought on “[MSSQL]-Database Instance là gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s