[Oracle][Lesson-01] – Cài đặt Oracle XE(Oracle Database Express Edition 11g)


Tiếp theo bài viết https://dangvinhcuong.wordpress.com/2015/04/14/oracle-gioi-thieu-he-quan-tri-co-so-du-lieu-quan-he-oracle/

Cường xin giới thiệu cách cài đặt Oracle phiên bản miễn phí để chúng ta cùng tìm hiểu về Oracle.

Oracle Database có nhiều phiên bản, phiên bản thương mại và thương bản miễn phí. Để làm quen với Oracle Database có thể sử dụng Database miễn phí.
Phiên bản miễn phí Oracle cung cấp là bản Express hay còn gọi là XE.

Để đơn giản có thể sử dụng download phiên bản “Oracle Database Express Edition 11g” cho hệ điều hành Windows.

Bạn cần phải đăng ký tài khoản Oracle để tải tập tin nén về. Giải nén và tiến hành cài đặt.

Download : http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/index.html

2015-04-15_105725

1. Cài đặt (Chạy tập tin Setup.exe), chọn “Next”

2015-04-15_110135

2. Đồng ý thỏa thuận bản quyền và nhấn “Next”

2015-04-15_110358

3. Chọn thư mục cài đặt hoặc để mặc định, nhấn “Next”

2015-04-15_110529

4. Oracle cũng giống như SQL Server, mặc định sẽ có một account admin, nếu như trên SQL là SA thì Oracle account admin là SYSTEM.

2015-04-15_110906

5. Xem lại các thông tin Oracle Server và tiến hành cài đặt
Mặc định Oracle sử dụng port: 1521 và HTTP port :8080

2015-04-15_111053

2015-04-15_111119

2015-04-15_111348

6. Khi cài đặt xong bạn có thể chạy Oracle trên nền Web
http://127.0.0.1:8080/apex/f?p=4950:1:535275793956732

2015-04-15_111820

Kết luận: Vậy là bạn đã cài đặt xong Oracle Database phiên bản miễn phí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s