Lựa chọn phiên bản Microsoft SQL Server nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn


Hiện nay Microsoft SQL Server có các phiên bản :

 • Enterprise
 • Business Intelligence
 • Standard
 • Web
 • Express with Advanced Services
 • Express with Tools
 • Express

Vậy câu hỏi đặt ra cho các bạn là khi quyết định chọn sử dụng phiên bản nào phù hợp cho doanh nghiệp của bạn ?

Theo tôi, để xác định được nên chọn phiên bản nào nhằm giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và vẫn đáp ứng nhu cầu cần thiết, chúng ta nên để ý đến các tiêu chí sau:

 1. Quy mô doanh nghiệp
 2. Tỷ lệ phìn to dữ liệu của doanh nghiệp
 3. Thời gian lưu trữ dữ liệu có hiệu lực
 4. Cấu hình hệ thống máy chủ hiện tại và nâng cấp trong tương lai
 5. Mức độ khai thác các chức năng của Database trong doanh nghiệp.

Các bạn có thể thao khảo sự so sánh giữa các phiên bản :

2015-02-28_012530

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s