Tempdb trong Microsoft SQL là gì, có lợi ích gì ?

Kiến trúc của hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server mặc định khi cài đặt sẽ tạo ra Database để lưu trữ dữ liệu tạm thời, còn gọi là Tempdb.

Trong tất cả các phiên bản của SQL Server điều có Database tạm này:

2015-02-28_014152

Vậy mục đích của Database tạm này để làm gì ?

Continue reading

Lựa chọn phiên bản Microsoft SQL Server nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Hiện nay Microsoft SQL Server có các phiên bản :

  • Enterprise
  • Business Intelligence
  • Standard
  • Web
  • Express with Advanced Services
  • Express with Tools
  • Express

Vậy câu hỏi đặt ra cho các bạn là khi quyết định chọn sử dụng phiên bản nào phù hợp cho doanh nghiệp của bạn ?

Continue reading