Cài đặt PostgreSQL


PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu miễn phí mạnh nhất hiện nay.

Download PostgreSQL tại đây :

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows

Sau khi Download về máy tính và bạn tiến hành cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể sử dụng công cụ PgAdmin có sẵn của PostgreSQL để kết nối và xem cấu trúc của PostgreSQL xem có giống Oracle không nhé.

Các bài viết sau tôi sẽ viết một ứng dụng Demo kết nối dữ liệu giữa .NET hoặc Delphi với PostgreSQL.

2015-01-17_164716

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s