Cisco VPN Client và Windows 7 64bit, Windows 8


Cisco VPN Client và Windows 7 64bit, Windows 8

Thường chúng ta sử dụng Cisco VPN Client để remote chạy rất tốt trên Windows 7 32bit. Tuy nhiên với Windows 7  64bit và Windows 8 đôi khi không remote được và báo lỗi.

Các bước sửa lỗi như sau:

1- Download bản VPN Client 64bit cho W7 hoặc W8 64bit.

2- Vào Registry tìm đến key : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CVirtA

Xem Key Display Name xem có ký tự nào dư thừa thì xóa đi và để lại “Cisco Systems VPN Adapter”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s