Tìm hiểu Windows Command Line


Tìm hiểu Windows Command Line

Khi chúng ta làm việc với hệ điều hành Windows nhiều chức năng Microsoft đã xây dựng sẵng, nhưng có một số chức năng phải dùng đến lệnh Command Line.

Sau đây tôi xin bàn một chút về lệnh trong Windows và cách khai thác lệnh hiệu quả.

Để khởi động cơ chế dòng lệnh trong Windows ta dùng Start/Run gõ CMD hoặc nhấn phím Windows + R để hiện cửa sổ nhập CMD.

2013-05-15_233757

Các bạn lưu ý rằng tất cả các thao tác trên giao diện quản lý điều có thể sử dụng dòng lệnh để điều khiển, nhưng ngược lại thì không. Vậy chạy lệnh trên Command Line giúp ích gì cho chúng ta ?

  1. Không nhất thiết phải Remote vào máy cần thực thi lệnh.
  2. Dòng lệnh tốn ít tài nguyên của máy chủ.
  3. Dòng lệnh truy cập sát sườn hệ điều hành hơn và giúp người quản trị thao tác dưới tần thấp nhất của hệ điều hành.

Để biết được danh sách các dòng lệnh cơ bản, chúng ta chỉ cần gõ “help

2013-05-15_234312

 

Muốn biết từng dòng lệnh bên trong thực thi với mục đích gì, các tham số truyền ra sao, chúng ta gõ tiếp Lệnh /? Ví dụ COPY /?

2013-05-15_234512

 

Ngoài ra còn một số lệnh phức tạp hơn về mạng v.v.v không xuất hiện khi bạn gõ Help, tuy nhiên các bạn có thể vào Help của Windows và tìm “Command Line A-Z” và tự tìm hiểu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s