Phần mềm kiểm tra dung lượng file và tự gửi mail thông báo


Chào các bạn,

Nếu các bạn là DBA của một hệ thống sử dụng MSSQL Server với hàng chục con server thì các bạn sẽ rất đau đầu và tốn thời gian vào từng con server xem Log fil phìn to ra hàng ngày và Shink nó.

Tôi viết công cụ tự động kiểm tra file log hoặc file bất kỳ sẽ tự động chạy kiểm tra và gửi mail thông báo nếu một file nào đó vượt quá dung lượng quy định.

các bạn phải thiết lập cách thông số cho SMTP để gừi mail đi.

Thiết lập thông số cho:

  • Tự động chạy sau khoản thời gian (Milisecond)
  • Loại file cần kiểm tra.
  • Dung lượng file > hoặc bằng
  • Đường dẫn cần kiểm tra.

Ưu điểm của phần mềm là :

  • Không cần .NET FrameWork hoặc bất cứ thành phần hỗ trợ nào khác.
  • Chỉ cẩn Click là chạy và không cần cài đặt.
  • Tự động chạy khi khởi động Windows

Sau đó chạy kiểm tra………………..

Download chương trình tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s