Embarcadero giới thiệu Dephi XE cho Windows


Đầu tháng vừa qua Embarcadero đã cho ra mắt bộ công cụ lập trình mới cho Pascal là Rad Studio XE. Bộ công cụ này bao gồm :

  • Delphi XE : Lập trình ngôn ngữ Delphi trên nền Windows 32.
  • Delphi for .Net  : Đây là bộ công cụ chạy độc lập hay có thể tích hợp với trình IDE của Microsoft, tận dụng ưu thế của nền .Net Framework và khả năng xử lý nhanh của ngôn ngữ Pascal.
  • Delphi for PHP.
  • C++ Builder

Bạn có thể Download bản dùng thử tại đây

Lưu ý :  Nếu bạn đã cài bộ RAD 2009 rồi thì khi cài RAD XE này vào có nguy cơ mất bản quyền (đã crack Nụ cười) trước đó. Sau đây là một số hình ảnh của bộ RAD XE.

New Delphi XE and C++Builder XE with an expanded developer toolbox, cloud and multi-tier New RadPHP added to RAD Studio for Web and Facebook app development rad2010_thumb3
Hỗ trợ công nghệ ảo hóa của Microsoft Lập trình Web với PHP trên RAD XE Lập trình Pascal và .NET

3 thoughts on “Embarcadero giới thiệu Dephi XE cho Windows

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s